Turkmen (Turkmeeni)

Happo-emäs-liuokset (HTML5) HTML Kislota-aşgar erginleri (HTML5) Download Run now
Happo-emäs-liuokset Java Kislota-aşgar erginleri Download Run now
Alfasäteily Java Alfa bölünme Download Run now
- Flash Arifmetika Download Run now
Atomien vuorovaikutus Java Atomlaryň özara täsirleri Download Run now
Tasapainottaminen (HTML5) HTML Deňagramlyk işi (HTML5) Download Run now
Tasapainottaminen Java Deňagramlyk işi Download Run now
Reaktioyhtälöiden tasapainottaminen (HTML5) HTML Himiki deňlemäni balansa getirmek (HTML5) Download Run now
Reaktioyhtälöiden tasapainottaminen Java Himiki deňlemäni balansa getirmek Download Run now
Ilmapallot ja hankaussähkö (HTML5) HTML Şarlar we statiki elektriklik (HTML5) Download Run now
Ilmapallot ja hankaussähköä Java Şarlar we statiki elektriklik Download Run now
Ilmapallot ja noste Java Şarlar we ýüzüjilik Download Run now
- Java Zonaly struktura Download Run now
Patteri - Vastus - sähköpiiri Java Batareýa-rezistor zynjyry Download Run now
- Java Batareýanyň naprýaženiýesi Download Run now
Beerin laki (HTML5) HTML Ber kanuny (HTML5) Download Run now
- Java Ber kanuny Download Run now
Taittuva valo (HTML5) HTML Bending Light (HTML5) Download Run now
Valon taittuminen Java Ýagtylygyň egilmesi Download Run now
Betasäteily Java Beta bölünme Download Run now
Mustan kappaleen säteilyn spektri Flash Gara jisimiň spektry Download Run now
- Java Kwant baglanan ýagdaýlary Download Run now
- Java Drob ýasa Download Run now
Rakenna molekyyli Java Molekulany ýasa Download Run now
Atomien rakentaminen (HTML5) HTML Atomy ýygna (HTML5) Download Run now
Atomien rakentaminen Java Atomy ýygna Download Run now
Noste Flash Ýüzüjilik ukyby Download Run now
- Flash Hasaplaýyş çyzgyçy Download Run now
Tutki kapasitanssia! Java Sygym laboratoriýasy Download Run now
Varaukset ja kentät Flash Zarýadlar we meýdanlar Download Run now
Piirirakennussarja (AC+DC) Java Zynjyry ýasamak üçin toplum (AC+DC) Download Run now
Piirirakennussarja (AC+DC), virtuaalilaboratorio Java Zynjyry ýasamak üçin toplum (AC+DC), wirtual laboratoriýa Download Run now
Piirirakennussarja (vain DC) Java Zynjyry ýasamak üçin toplum (diňe DC - hemişelik tok üçin) Download Run now
Piirirakennussarja (vain DC), virtuaalilaboratorio Java Zynjyry ýasamak üçin toplum (diňe DC - hemişelik tok üçin), wirtual laboratoriýa Download Run now
Törmäyslaboratorio Flash Çakyşma laboratoriýasy Download Run now
Värien näkeminen (HTML5) HTML Reňkli görüş: RGB (Red-Green-Blue) model - Gyzyl/Ýaşyl/Gök goşulmagy (HTML5) Download Run now
Värien näkeminen Java Reňkli görüş: RGB (Red-Green-Blue) model - Gyzyl/Ýaşyl/Gök goşulmagy Download Run now
- Java Konsentrasiýa Download Run now
- Java Geçirijilik Download Run now
- Java Goşa çukurlar hem-de kowalent baglanşyklar Download Run now
Käyrän sovitus mittausarvoihin Flash Egri çyzygy gabat getirmek (approksimasiýa) Download Run now
- Java Dewisson-Jermer:elektron diffraksiýa Download Run now
Tiheys Flash Dykyzlyk Download Run now
Neonvalot ja loisteputket Java Neon çyralar we başga gaz-çyraly lampalar Download Run now
- Java Iýmek we maşk etmek Download Run now
- Java Arzuw edilen elektrik meýdan Download Run now
- Java Elektrik meýdan hokeýi Download Run now
- Java Energiýa skeýt meýdançasy Download Run now
Energiaskeittipuisto: Perusteet (HTML5) HTML Energiýa skeýt meýdançasy: Başlangyç (HTML5) Download Run now
- Java Energiýa skeýt meýdançasy: Başlangyç Download Run now
- Flash Grafik deňlemesi Download Run now
- Flash Hasaplama Download Run now
Faraday'n sähkömagneettinen laboratorio Java Faradeýiň Elektromagnit Labaratoriýasy Download Run now
- Flash Faradeýiň kanuny Download Run now
- Java Suwuklygyň basyşy we akymy Download Run now
- Java 1-ölçegli güýçler Download Run now
Forces and Motion Java Güýçler we hereket Download Run now
- Java Furýe: tolkun ýasamak Download Run now
- Java Drob gabat-getiriji Download Run now
- Java Droblara giriş Download Run now
Kitka (HTML5) HTML Sürtülme (HTML5) Download Run now
Kitka Flash Sürtülme Download Run now
Kaasun ominaisuudet Java Gazyň häsiýetleri Download Run now
- HTML Genlaryň täsiri - ekspressiýanyň esaslary (HTML5) Download Run now
- Java Genlaryň täsiri - ekspressiýanyň esaslary Download Run now
- Java Genetiki maşyn: laktuloza operon Download Run now
Generaattori Java Generator Download Run now
Geometrinen optiikka Flash Geometriki optikasy Download Run now
- Java Buzluklar (lednik) Download Run now
Painovoima ja kiertoradat (HTML5) HTML Grawitasiýa we orbitalar (HTML5) Download Run now
Painovoima ja kiertoradat Java Grawitasiýa we orbitalar Download Run now
Painovoimalaboratorio (HTML5) HTML Agyrlyk güýjüniň laboratoriýasy (HTML5) Download Run now
- Java Agyrlyk güýjüniň laboratoriýasy Download Run now
Kasvihuoneilmiö Java Parnik effekty (Ýer şaryň gyzmagy) Download Run now
Vety-atomin malleja Java Wodorod atomyň modeli Download Run now
Isotoopit ja atomimassat Java Izotoplar we atom sany Download Run now
John Travoltti (HTML5) HTML Zarýadlanma - Jon Trawoltaž (HTML5) Download Run now
- Java Möjejigiň hereketi 2D Download Run now
Laserit Java Lazer Download Run now
- Flash Aýyň üstüne gonýan enjam Download Run now
Magneetti ja kompassi Java Magnit we Kompas Download Run now
Magneetit ja sähkömagneetit Java Magnitler we Elektromagnitler Download Run now
Jouset ja massat Flash Agramlar we pružinalar Download Run now
- Java Labirint oýun Download Run now
- Java Membrananyň kanallary Download Run now
- Java Mikrotolkunlar Download Run now
Molaarisuus (HTML5) HTML Molýarlyk (HTML5) Download Run now
- Java Molýarlyk Download Run now
- Java Molekulýar motorlar Download Run now
Molekyylin polaarisuus (HTML5) HTML Molekulanyň polýarlygy (HTML5) Download Run now
Molekyylin polaarisuus Java Molekulanyň polýarlygy Download Run now
Molekyylit ja valo (HTML5) HTML Molekulalar we ýagtylyk (HTML5) Download Run now
- Java Molekulalar we ýagtylyk Download Run now
Molekyylin muoto (HTML5) HTML Molekulanyň şekili (HTML5) Download Run now
Molekyylin muoto Java Molekulanyň şekili Download Run now
Molekyylien muodot: perusteet Java Molekulýar şekiller: esaslar Download Run now
- Java 2D hereket Download Run now
Liikkuva ihminen Java Hereket eden adam Download Run now
- Java Ýönekeýleşdirlen magnit rezonansly şekillendirme (MRI) Download Run now
- Flash Meniň Gün sistemam Download Run now
- Java Tebigi saýlap-seçme Download Run now
Hermosolu (HTML5) HTML Neýron (HTML5) Download Run now
- Java Neýron Download Run now
- Flash Yrgyldamanyň normal diapazonlary Download Run now
Fissio Java Ýadro dargatmagy Download Run now
Ohmin laki (HTML5) HTML Omuň kanuny (HTML5) Download Run now
Ohmin laki Flash Omuň kanuny Download Run now
- Java Optiki kwant kontrol Download Run now
- Java Optiki atagzy Download Run now
Heilurilaboratorio Flash Maýatnik laboratoriýasy Download Run now
Valosähköinen ilmiö Java Fotoelektriki effekt Download Run now
pH-asteikko (HTML5) HTML pH şkala (HTML5) Download Run now
pH asteikko Java pH şkala Download Run now
- Java Plitalaryň tektonikasy Download Run now
- Flash Ähtimallyk Plinko Download Run now
- Flash Topyň hereketi Download Run now
- Java Kwant tunnelleme we tolkun toparlary Download Run now
- Java Kwant tolkun interferensiýasy Download Run now
Radioajoituspeli Java Radioaktiw usul bilen ýaş kesgitleme oýuny Download Run now
Radioaallot ja sähkömagneettiset kentät Java Radio tolkunlary we elektromagnit meýdanlary Download Run now
Ramp: Forces and Motion Java Platforma: güýçler we hereket Download Run now
Lähtöaineet, tuotteet ja ylijäämä (HTML5) HTML Himiki reagentler,önümler we galyndylar (HTML5) Download Run now
- Java Himiki reagentler,önümler we galyndylar Download Run now
- Java Reaksiýalar we mukdarlar Download Run now
Resistanssi johtimessa (HTML5) HTML Simde bolan elektrik garşylyk (HTML5) Download Run now
Vaijerin resistanssi Flash Simde bolan elektrik garşylyk Download Run now
- Flash Rezonans Download Run now
Käänteinen suunta Java Öwrülip bolýän reaksiýalar Download Run now
Leppäkertun pyörimisliike Java Möjejigiň aýlanmagy Download Run now
Rutherfordin koe (HTML5) HTML Rezerford ýaýratmasy (HTML5) Download Run now
Rutherfordin koe Java Rezerford ýaýratmasy Download Run now
- Java Özi hereket edýäň bölejigiň modeli Download Run now
- Java Ýarym geçirijiler Download Run now
- Java Signal beriji zynjyry Download Run now
Suolojen liukoisuus Java Duzlar we ereýjilik Download Run now
Ääni Java Ses Download Run now
Olomuodot Java Maddalaryň hallary: Download Run now
States of Matter: Basics Java Maddanyň hallary: Esasylar Download Run now
- Flash Kwant fizikasy: Ştern-Gerlah tejribesi Download Run now
- Java DNK süýndirme Download Run now
Sokeri- ja suolaliuokset Java Gantly we duzly garyndylar Download Run now
Kaltevataso Java Ýapgyt tekizlik - platforma Download Run now
Vääntömomentti Java Aýlaw moment Download Run now
John Travoltage Java Zarýadlanma - Jon Trawoltaž Download Run now
Paineen alla (HTML5) HTML Basyş astynda (HTML5) Download Run now
- Java Basyş astynda Download Run now
Aaltojen interferenssi Java Tolkunyň interferensiýasy Download Run now
Aalto langassa (HTML5) HTML Simde bolan tolkun hadysasy (HTML5) Download Run now
Aalto jousessa Flash Simde bolan tolkun hadysasy Download Run now
- Flash Wektorlaryň goşulmagy Download Run now

Simulations, joita ei vielä ole käännetty kielelle Turkmeeni

Loput simulaatiot voi kääntää käyttäen PhET-käännöstyökalua.