Projectile motion


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Projectile motion
Mô tả
Chủ đề Vật lý
Cấp độ Khác
Loại Lab
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá lab report
Mô phỏng Chuyển động của đạn tử (HTML5)


Tác giả Khalid Alsaleh
Email liên lạc u20103653@sharjah.ac.ae
Trường / Tổ chức University of Sharjah
Ngày đăng ký 25/11/2020
Ngày cập nhật 25/11/2020