Projectile motion


Download یا میتوانید فایل را به صورت زیپ شده بارگذاری کنید


عنوان Projectile motion
شرح
موضوع فیزیک
سطح سایر
نوع آزمایشگاه
پاسخ ها شامل خیر
زبان انگلیسی
کلید واژه lab report
شبیه سازی ها حرکت پرتابه (HTML5)


نویسنده Khalid Alsaleh
مدرسه / سازمان University of Sharjah
ارسال شده 11/25/20
بروزرسانی شده 11/25/20