Projectile motion


Download किंवा सर्व फाइल्स संपिडित स्वरुपात उतरवून घ्या


शिर्षक Projectile motion
वर्णन
विषय भौतिक्शास्त्र
स्तर इतर
प्रकार प्रयोगशाळा
उत्तरांसह नाही
भाषा इंग्रजी
खुणेचे शब्द lab report
सादश्य Projectile Motion (HTML5)


लेखक Khalid Alsaleh
शाळा/संस्था University of Sharjah
दाखल दिनांक 11/25/20
आद्यवत 11/25/20