Transformación de energía


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Transformación de energía
Mô tả
Chủ đề Vật lý
Cấp độ K-5
Loại Guided Activity
Thời gian 90 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Tây Ban Nha
Từ khoá CAMBIOS, ENERGÍA
Mô phỏng Năng lượng: các dạng và sự chuyển hoá (HTML5)


Tác giả carla meza bravo
Trường / Tổ chức UCSH
Ngày đăng ký 17/07/2019
Ngày cập nhật 17/07/2019