Transformación de energía


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Transformación de energía
Mô tả
Chủ đề Vật lý
Cấp độ K-5
Loại Guided Activity
Thời gian 90 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Tây Ban Nha
Từ khoá CAMBIOS, ENERGÍA
Mô phỏng Các dạng và sự chuyển hoá năng lượng (HTML5)


Tác giả carla meza bravo
Email liên lạc profcarlamb@gmail.com
Trường / Tổ chức UCSH
Ngày đăng ký 17/07/2019
Ngày cập nhật 17/07/2019