Transformación de energía


Download یا میتوانید فایل را به صورت زیپ شده بارگذاری کنید


عنوان Transformación de energía
شرح
موضوع فیزیک
سطح دبستان
نوع Guided Activity
مدت دقیقه ها 90
پاسخ ها شامل خیر
زبان اسپانیایی
کلید واژه CAMBIOS، ENERGÍA
شبیه سازی ها شکل ها و تبدیل های انرژی (HTML5)


نویسنده carla meza bravo
مدرسه / سازمان UCSH
ارسال شده 7/17/19
بروزرسانی شده 7/17/19