Transformación de energía


Download किंवा सर्व फाइल्स संपिडित स्वरुपात उतरवून घ्या


शिर्षक Transformación de energía
वर्णन
विषय भौतिक्शास्त्र
स्तर प्राथमिक
प्रकार Guided Activity
कालावधी 90 मिनिटस
उत्तरांसह नाही
भाषा Spanish
खुणेचे शब्द CAMBIOS, ENERGÍA
सादश्य Energy Forms and Changes (HTML5)


लेखक carla meza bravo
संपर्क ईमेल profcarlamb@gmail.com
शाळा/संस्था UCSH
दाखल दिनांक 7/17/19
आद्यवत 7/17/19