Virtual Momentum Activity


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Virtual Momentum Activity
Mô tả Virtual Lab activity to establish the idea of conservation of momentum in collisions
Chủ đề Vật lý
Cấp độ High School, Undergrad - Intro
Loại Lab
Thời gian 30 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá momentum
Mô phỏng Va chạm


Tác giả Jessica Leiken
Trường / Tổ chức Dwight-Englewood School
Ngày đăng ký 04/03/2019
Ngày cập nhật 04/03/2019