Virtual Momentum Activity


Download किंवा सर्व फाइल्स संपिडित स्वरुपात उतरवून घ्या


शिर्षक Virtual Momentum Activity
वर्णन Virtual Lab activity to establish the idea of conservation of momentum in collisions
विषय भौतिक्शास्त्र
स्तर उच्च माध्यमिक, पदवीपुर्व - Intro
प्रकार प्रयोगशाळा
कालावधी 30 मिनिटस
उत्तरांसह नाही
भाषा इंग्रजी
खुणेचे शब्द momentum
सादश्य दे धक्का !


लेखक Jessica Leiken
शाळा/संस्था Dwight-Englewood School
दाखल दिनांक 3/4/19
आद्यवत 3/4/19