Virtual Momentum Activity


Download یا میتوانید فایل را به صورت زیپ شده بارگذاری کنید


عنوان Virtual Momentum Activity
شرح Virtual Lab activity to establish the idea of conservation of momentum in collisions
موضوع فیزیک
سطح دبیرستان، پیش دانشگاهی 1
نوع آزمایشگاه
مدت دقیقه ها 30
پاسخ ها شامل خیر
زبان انگلیسی
کلید واژه momentum
شبیه سازی ها آزمایشگاه برخورد


نویسنده Jessica Leiken
مدرسه / سازمان Dwight-Englewood School
ارسال شده 3/4/19
بروزرسانی شده 3/4/19