Virtual Momentum Activity


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Virtual Momentum Activity
Beskrivelse Virtual Lab activity to establish the idea of conservation of momentum in collisions
Emne Fysikk
Nivå Student - introduksjon (bachelor), Videregående skole
Type Lab
Varighet 30 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord momentum
Simuleringer Støt-laboratorium


Forfattere Jessica Leiken
Skole / Organisasjon Dwight-Englewood School
Lastet opp 04.03.19
Oppdatert 04.03.19