Visão Humana (Atividades) nos OA's do PhET


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Visão Humana (Atividades) nos OA's do PhET
Mô tả
Chủ đề Khác, Sinh học, Vật lý
Cấp độ Khác, Trung học CS, Trung học PT
Loại Bài tập về nhà, Các hoạt động có hướng dẫn, Khác
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Bồ Đào Nha Brazil
Từ khoá Cores, Luz, Ondas Eletromagnéticas, Visão
Mô phỏng Khúc xạ ánh sáng (HTML5), Thị giác màu (HTML5)


Tác giả Artur Araújo Cavalcante e Gilvandenys Leite Sales
Email liên lạc arturecoba@hotmail.com
Trường / Tổ chức Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE)
Ngày đăng ký 19/11/2018
Ngày cập nhật 19/11/2018