Visão Humana (Atividades) nos OA's do PhET


Download หรือท่านอาจจะ ดาวน์โหลด ทุกไฟล์เป็นไฟล์บีบอัด (zip ไฟล์)


หัวข้อเรื่อง Visão Humana (Atividades) nos OA's do PhET
คำบรรยาย
วิชา ชีววิทยา, ฟิสิกส์, อื่นๆ
ระดับ อื่นๆ, โรงเรียนระดับมัธยมตอนต้น, โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ประเภท การบ้าน, กิจกรรมที่มีการชี้แนะแนวทาง, อื่นๆ
รวมคำตอบด้วยแล้ว ไม่ใช่
ภาษา Brazilian Portuguese
คำสำคัญ Cores, Luz, Ondas Eletromagnéticas, Visão
สถานการณ์จำลอง แสงที่หักเห (HTML5), การมองแสงสี (HTML5)


ผู้เขียน Artur Araújo Cavalcante e Gilvandenys Leite Sales
โรงเรียน/หน่วยงาน Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE)
ส่งข้อมูลแล้ว 19/11/2018
อัพเดทข้อมูลแล้ว 19/11/2018