Visão Humana (Atividades) nos OA's do PhET


Download किंवा सर्व फाइल्स संपिडित स्वरुपात उतरवून घ्या


शिर्षक Visão Humana (Atividades) nos OA's do PhET
वर्णन
विषय इतर, जीवशास्त्र, भौतिक्शास्त्र
स्तर इतर, उच्च माध्यमिक, माध्यमिक
प्रकार Guided Activity, इतर, गृहपाठ
उत्तरांसह नाही
भाषा Brazilian Portuguese
खुणेचे शब्द Cores, Luz, Ondas Eletromagnéticas, Visão
सादश्य प्रकाशाचे अपवर्तन (HTML5), रंग ओळख (HTML5)


लेखक Artur Araújo Cavalcante e Gilvandenys Leite Sales
शाळा/संस्था Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE)
दाखल दिनांक 11/19/18
आद्यवत 11/19/18