PLANO DE AULA PARA O ENSINO MÉDIO


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề PLANO DE AULA PARA O ENSINO MÉDIO
Mô tả Plano de aula a ser aplicado cujo tema é identificar os ácidos e bases através da análise do pH usando o software PHET.
Chủ đề Hoá học
Cấp độ High School, Middle School
Loại Guided Activity
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Bồ Đào Nha Brazil
Từ khoá Ácidos. Bases. pH.
Mô phỏng Thang đo pH: phần cơ bản (HTML5)


Tác giả Felipe Alves Silveira e Ana Karine Portela Vasconcelos
Trường / Tổ chức IFCE
Ngày đăng ký 15/09/2018
Ngày cập nhật 15/09/2018