PLANO DE AULA PARA O ENSINO MÉDIO


Download किंवा सर्व फाइल्स संपिडित स्वरुपात उतरवून घ्या


शिर्षक PLANO DE AULA PARA O ENSINO MÉDIO
वर्णन Plano de aula a ser aplicado cujo tema é identificar os ácidos e bases através da análise do pH usando o software PHET.
विषय रसायनशास्त्र
स्तर उच्च माध्यमिक, माध्यमिक
प्रकार Guided Activity
उत्तरांसह नाही
भाषा Brazilian Portuguese
खुणेचे शब्द Ácidos. Bases. pH.
सादश्य pH पातळी : प्रारंभिक (HTML5)


लेखक Felipe Alves Silveira e Ana Karine Portela Vasconcelos
शाळा/संस्था IFCE
दाखल दिनांक 9/15/18
आद्यवत 9/15/18