PLANO DE AULA PARA O ENSINO MÉDIO


Download หรือท่านอาจจะ ดาวน์โหลด ทุกไฟล์เป็นไฟล์บีบอัด (zip ไฟล์)


หัวข้อเรื่อง PLANO DE AULA PARA O ENSINO MÉDIO
คำบรรยาย Plano de aula a ser aplicado cujo tema é identificar os ácidos e bases através da análise do pH usando o software PHET.
วิชา เคมี
ระดับ โรงเรียนระดับมัธยมตอนต้น, โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ประเภท กิจกรรมที่มีการชี้แนะแนวทาง
รวมคำตอบด้วยแล้ว ไม่ใช่
ภาษา Brazilian Portuguese
คำสำคัญ Ácidos. Bases. pH.
สถานการณ์จำลอง ค่า pH: พื้นฐาน (HTML5)


ผู้เขียน Felipe Alves Silveira e Ana Karine Portela Vasconcelos
โรงเรียน/หน่วยงาน IFCE
ส่งข้อมูลแล้ว 15/9/2018
อัพเดทข้อมูลแล้ว 15/9/2018