CONSTRUCCIÓN DE UN ÁTOMO


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề CONSTRUCCIÓN DE UN ÁTOMO
Mô tả plan de clases para estudiantes de noveno grado, realizado por edelfina paez padilla universidad de cordoba
Chủ đề Sinh học
Cấp độ High School
Loại Guided Activity
Thời gian 120 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Tây Ban Nha
Từ khoá atomos, moléculas
Mô phỏng Tạo dựng một nguyên tử


Tác giả edelfina paez
Trường / Tổ chức EDELFINA PAEZ
Ngày đăng ký 18/05/2018
Ngày cập nhật 18/05/2018