CONSTRUCCIÓN DE UN ÁTOMO


Download หรือท่านอาจจะ ดาวน์โหลด ทุกไฟล์เป็นไฟล์บีบอัด (zip ไฟล์)


หัวข้อเรื่อง CONSTRUCCIÓN DE UN ÁTOMO
คำบรรยาย plan de clases para estudiantes de noveno grado, realizado por edelfina paez padilla universidad de cordoba
วิชา ชีววิทยา
ระดับ โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ประเภท กิจกรรมที่มีการชี้แนะแนวทาง
ระยะเวลา 120 นาที
รวมคำตอบด้วยแล้ว ไม่ใช่
ภาษา Spanish
คำสำคัญ atomos, moléculas
สถานการณ์จำลอง สร้างอะตอม


ผู้เขียน edelfina paez
โรงเรียน/หน่วยงาน EDELFINA PAEZ
ส่งข้อมูลแล้ว 18/5/2018
อัพเดทข้อมูลแล้ว 18/5/2018