CONSTRUCCIÓN DE UN ÁTOMO


Download किंवा सर्व फाइल्स संपिडित स्वरुपात उतरवून घ्या


शिर्षक CONSTRUCCIÓN DE UN ÁTOMO
वर्णन plan de clases para estudiantes de noveno grado, realizado por edelfina paez padilla universidad de cordoba
विषय जीवशास्त्र
स्तर उच्च माध्यमिक
प्रकार Guided Activity
कालावधी 120 मिनिटस
उत्तरांसह नाही
भाषा Spanish
खुणेचे शब्द atomos, moléculas
सादश्य अणु बनवा


लेखक edelfina paez
शाळा/संस्था EDELFINA PAEZ
दाखल दिनांक 5/18/18
आद्यवत 5/18/18