Eletricidade estática e Atrito


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Eletricidade estática e Atrito
Mô tả Atividade sobre eletricidade estática com conceitos de carga elétrica, sinais, lei de Du Fay e eletrização por atrito.
Chủ đề Vật lý
Cấp độ K-5
Loại Chứng minh
Thời gian 30 phút
Bao gồm câu trả lời Yes
Ngôn ngữ Bồ Đào Nha Brazil
Từ khoá Atrito, Cargas, Eletricidade
Mô phỏng Bong bóng và tĩnh điện (HTML5), Bong bóng và tĩnh điện


Tác giả Dennis Lima
Trường / Tổ chức IFCE
Ngày đăng ký 27/03/2018
Ngày cập nhật 03/04/2018