Eletricidade estática e Atrito


Download किंवा सर्व फाइल्स संपिडित स्वरुपात उतरवून घ्या


शिर्षक Eletricidade estática e Atrito
वर्णन Atividade sobre eletricidade estática com conceitos de carga elétrica, sinais, lei de Du Fay e eletrização por atrito.
विषय भौतिक्शास्त्र
स्तर प्राथमिक
प्रकार प्रात्यक्षिक
कालावधी 30 मिनिटस
उत्तरांसह होय
भाषा Brazilian Portuguese
खुणेचे शब्द Atrito, Cargas, Eletricidade
सादश्य फुगा आणि स्थिरविद्युत (HTML5), Balloons and Static Electricity


लेखक Dennis Lima
शाळा/संस्था IFCE
दाखल दिनांक 3/27/18
आद्यवत 4/3/18