Gravitação


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Gravitação
Mô tả Tarefa sobre os esfeitos da gravitação sob os corpos celestes
Chủ đề Thiên văn học, Toán, Vật lý
Cấp độ High School
Loại Chứng minh, Homework
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Bồ Đào Nha Brazil
Từ khoá Gravitação, Leis de Kepler
Mô phỏng Lực hấp dẫn và quỹ đạo (HTML5)


Tác giả Luis Carlos
Trường / Tổ chức Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará
Ngày đăng ký 26/03/2018
Ngày cập nhật 26/03/2018