Gravitação


Download Možete preuzeti sve mаterijаle spаkovаne u zip аrhivu.


Naslov Gravitação
Opis Tarefa sobre os esfeitos da gravitação sob os corpos celestes
Subjekt Astronomija, Fizika, Matematika
Nivo High School (Viša škola)
Tip Demonstracija, Domaći zad.
Uključen odgovor Ne
Jezik Brazilski Portugalski
Ključne riječi Gravitação, Leis de Kepler
Simulacije Gravitacija i orbite (HTML5)


Autori: Luis Carlos
Škola / Organizacija Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará
Poslato 3/26/18
Obnovljeno 3/26/18