Gravitação


Download หรือท่านอาจจะ ดาวน์โหลด ทุกไฟล์เป็นไฟล์บีบอัด (zip ไฟล์)


หัวข้อเรื่อง Gravitação
คำบรรยาย Tarefa sobre os esfeitos da gravitação sob os corpos celestes
วิชา คณิตศาสตร์, ดาราศาสตร์, ฟิสิกส์
ระดับ โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ประเภท การบ้าน, การสาธิต
รวมคำตอบด้วยแล้ว ไม่ใช่
ภาษา Brazilian Portuguese
คำสำคัญ Gravitação, Leis de Kepler
สถานการณ์จำลอง ความโน้มถ่วงและวงโคจร (HTML5)


ผู้เขียน Luis Carlos
โรงเรียน/หน่วยงาน Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará
ส่งข้อมูลแล้ว 26/3/2018
อัพเดทข้อมูลแล้ว 26/3/2018