Gravitação


Download किंवा सर्व फाइल्स संपिडित स्वरुपात उतरवून घ्या


शिर्षक Gravitação
वर्णन Tarefa sobre os esfeitos da gravitação sob os corpos celestes
विषय खगोलशास्त्र, गणित, भौतिक्शास्त्र
स्तर उच्च माध्यमिक
प्रकार गृहपाठ, प्रात्यक्षिक
उत्तरांसह नाही
भाषा Brazilian Portuguese
खुणेचे शब्द Gravitação, Leis de Kepler
सादश्य गुरुत्वाकर्षण आणि कक्षा (HTML5)


लेखक Luis Carlos
शाळा/संस्था Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará
दाखल दिनांक 3/26/18
आद्यवत 3/26/18