Verificação da lei de Snell e cálculo do índice de refração desconhecido


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Verificação da lei de Snell e cálculo do índice de refração desconhecido
Mô tả Atividade proposta para verificação da lei de Snell e determinação de índices de refração de meios desconhecidos
Chủ đề Vật lý
Cấp độ Middle School
Loại Lab
Bao gồm câu trả lời Yes
Ngôn ngữ Bồ Đào Nha
Từ khoá Índice de refração, ótica, lei de Snell, refração
Mô phỏng Khúc xạ ánh sáng (HTML5)


Tác giả andre borba
Trường / Tổ chức IFCE
Ngày đăng ký 20/02/2018
Ngày cập nhật 20/02/2018