Verificação da lei de Snell e cálculo do índice de refração desconhecido


Download Možete preuzeti sve mаterijаle spаkovаne u zip аrhivu.


Naslov Verificação da lei de Snell e cálculo do índice de refração desconhecido
Opis Atividade proposta para verificação da lei de Snell e determinação de índices de refração de meios desconhecidos
Subjekt Fizika
Nivo Middle School (Srednja škola)
Tip Lab
Uključen odgovor Da
Jezik Portugalski
Ključne riječi Índice de refração, ótica, lei de Snell, refração
Simulacije Prelamanje svjetlosti (HTML5)


Autori: andre borba
Škola / Organizacija IFCE
Poslato 2/20/18
Obnovljeno 2/20/18