Lançamento Oblíquo


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Lançamento Oblíquo
Mô tả Uso do simulador para fixar conceitos sobre lançamento de projéteis.
Chủ đề Vật lý
Cấp độ High School
Loại Guided Activity
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Bồ Đào Nha Brazil
Từ khoá ângulo, massa, projéteis, velocidade de lançamento
Mô phỏng Chuyển động của đạn tử


Tác giả Emilene Eichelberger
Trường / Tổ chức Colégio Dom Hermeto
Ngày đăng ký 14/08/2017
Ngày cập nhật 14/08/2017