Lançamento Oblíquo


Download หรือท่านอาจจะ ดาวน์โหลด ทุกไฟล์เป็นไฟล์บีบอัด (zip ไฟล์)


หัวข้อเรื่อง Lançamento Oblíquo
คำบรรยาย Uso do simulador para fixar conceitos sobre lançamento de projéteis.
วิชา ฟิสิกส์
ระดับ โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ประเภท กิจกรรมที่มีการชี้แนะแนวทาง
ระยะเวลา 60 นาที
รวมคำตอบด้วยแล้ว ไม่ใช่
ภาษา Brazilian Portuguese
คำสำคัญ ângulo, massa, projéteis, velocidade de lançamento
สถานการณ์จำลอง การเคลื่อนที่แบบโปรเจคไทล์


ผู้เขียน Emilene Eichelberger
โรงเรียน/หน่วยงาน Colégio Dom Hermeto
ส่งข้อมูลแล้ว 14/8/2017
อัพเดทข้อมูลแล้ว 14/8/2017