Lançamento Oblíquo


Download किंवा सर्व फाइल्स संपिडित स्वरुपात उतरवून घ्या


शिर्षक Lançamento Oblíquo
वर्णन Uso do simulador para fixar conceitos sobre lançamento de projéteis.
विषय भौतिक्शास्त्र
स्तर उच्च माध्यमिक
प्रकार Guided Activity
कालावधी 60 मिनिटस
उत्तरांसह नाही
भाषा Brazilian Portuguese
खुणेचे शब्द ângulo, massa, projéteis, velocidade de lançamento
सादश्य Projectile Motion


लेखक Emilene Eichelberger
शाळा/संस्था Colégio Dom Hermeto
दाखल दिनांक 8/14/17
आद्यवत 8/14/17