Acid_Base_Investigation_PT


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Acid_Base_Investigation_PT
Mô tả Translation to portuguese of the activity Acid_Base_Investigation submited by Julia Chamberlain and Susan Hendrickson.
Chủ đề Hoá học
Cấp độ High School
Loại Guided Activity, Lab
Thời gian 30 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Bồ Đào Nha
Từ khoá Ácido, Acid, Base, Português
Mô phỏng Dung dịch Acid-Base


Tác giả Luís Gaspar
Trường / Tổ chức Ministério da Educação
Ngày đăng ký 30/05/2017
Ngày cập nhật 30/05/2017