Acid_Base_Investigation_PT


Download Možete preuzeti sve mаterijаle spаkovаne u zip аrhivu.


Naslov Acid_Base_Investigation_PT
Opis Translation to portuguese of the activity Acid_Base_Investigation submited by Julia Chamberlain and Susan Hendrickson.
Subjekt Hemija
Nivo High School (Viša škola)
Tip Guided Activity, Lab
Trajanje 30 minuta
Uključen odgovor Ne
Jezik Portugalski
Ključne riječi Ácido, Acid, Base, Português
Simulacije KISELO-BAZNI RASTVORI


Autori: Luís Gaspar
Škola / Organizacija Ministério da Educação
Poslato 5/30/17
Obnovljeno 5/30/17