Acid_Base_Investigation_PT


Download किंवा सर्व फाइल्स संपिडित स्वरुपात उतरवून घ्या


शिर्षक Acid_Base_Investigation_PT
वर्णन Translation to portuguese of the activity Acid_Base_Investigation submited by Julia Chamberlain and Susan Hendrickson.
विषय रसायनशास्त्र
स्तर उच्च माध्यमिक
प्रकार Guided Activity, प्रयोगशाळा
कालावधी 30 मिनिटस
उत्तरांसह नाही
भाषा Portuguese
खुणेचे शब्द Ácido, Acid, Base, Português
सादश्य आम्ल-आम्लारी द्रावण


लेखक Luís Gaspar
शाळा/संस्था Ministério da Educação
दाखल दिनांक 5/30/17
आद्यवत 5/30/17