Vergroting en verkleining


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Vergroting en verkleining
Mô tả
Chủ đề Vật lý
Cấp độ Trung học PT
Loại Bài tập về nhà
Thời gian 30 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Hoà Lan
Từ khoá Vergroting, Verkleining
Mô phỏng Quang hình


Tác giả Zakaria Abdelmalek
Email liên lạc zakaria.ab@live.nl
Trường / Tổ chức Vu
Ngày đăng ký 05/12/2016
Ngày cập nhật 05/12/2016