Vergroting en verkleining


Download किंवा सर्व फाइल्स संपिडित स्वरुपात उतरवून घ्या


शिर्षक Vergroting en verkleining
वर्णन
विषय भौतिक्शास्त्र
स्तर उच्च माध्यमिक
प्रकार गृहपाठ
कालावधी 30 मिनिटस
उत्तरांसह नाही
भाषा Dutch
खुणेचे शब्द Vergroting, Verkleining
सादश्य पकाशीय भूमिती


लेखक Zakaria Abdelmalek
संपर्क ईमेल zakaria.ab@live.nl
शाळा/संस्था Vu
दाखल दिनांक 12/5/16
आद्यवत 12/5/16