VSEPR and Polarity


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề VSEPR and Polarity
Mô tả Students build molecules and then find out if they are polar.
Chủ đề Hoá học
Cấp độ High School
Loại Guided Activity
Thời gian 30 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá VSEPR, polarity, shape
Mô phỏng Hình dạng phân tử (HTML5)


Tác giả Jeff Drach
Trường / Tổ chức York Community High School
Ngày đăng ký 29/11/2016
Ngày cập nhật 29/11/2016