VSEPR and Polarity


Download Eller du kan laste ned alle filene som eit komprimert zip-arkiv.


Tittel VSEPR and Polarity
Omtale Students build molecules and then find out if they are polar.
Emne Kjemi
Nivå Vidaregåande skule
Type Guided Activity
Tid 30 minutt
Inneheld svar Nei
Språk English
Nøkkelord VSEPR, polarity, shape
Simuleringar Molekylformer (HTML5)


Forfattarar Jeff Drach
Skule / Organisasjon York Community High School
Lasta opp 29.11.16
Oppdatert 29.11.16