VSEPR and Polarity


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel VSEPR and Polarity
Beskrivelse Students build molecules and then find out if they are polar.
Emne Kjemi
Nivå Videregående skole
Type Guided Activity
Varighet 30 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord VSEPR, polarity, shape
Simuleringer Molekylform (HTML5)


Forfattere Jeff Drach
Skole / Organisasjon York Community High School
Lastet opp 29.11.16
Oppdatert 29.11.16