Roteiro Para Utilização do Aplicativo de Principio de Bernoulli


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Roteiro Para Utilização do Aplicativo de Principio de Bernoulli
Mô tả Roteiro para utilização do aplicativo pressão do fluido e fluxo
Chủ đề Vật lý
Cấp độ High School
Loại Lab
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Bồ Đào Nha Brazil
Từ khoá Pressão e Principio de Bernoulli
Mô phỏng Dòng và áp suất chất lỏng


Tác giả David Leandro Pereira Miranda
Trường / Tổ chức IFNMG
Ngày đăng ký 20/07/2016
Ngày cập nhật 20/07/2016