Roteiro Para Utilização do Aplicativo de Principio de Bernoulli


Download किंवा सर्व फाइल्स संपिडित स्वरुपात उतरवून घ्या


शिर्षक Roteiro Para Utilização do Aplicativo de Principio de Bernoulli
वर्णन Roteiro para utilização do aplicativo pressão do fluido e fluxo
विषय भौतिक्शास्त्र
स्तर उच्च माध्यमिक
प्रकार प्रयोगशाळा
उत्तरांसह नाही
भाषा Brazilian Portuguese
खुणेचे शब्द Pressão e Principio de Bernoulli
सादश्य द्रव - दाब आणि प्रवाह


लेखक David Leandro Pereira Miranda
शाळा/संस्था IFNMG
दाखल दिनांक 7/20/16
आद्यवत 7/20/16