Roteiro Para Utilização do Aplicativo de Principio de Bernoulli


Download Možete preuzeti sve mаterijаle spаkovаne u zip аrhivu.


Naslov Roteiro Para Utilização do Aplicativo de Principio de Bernoulli
Opis Roteiro para utilização do aplicativo pressão do fluido e fluxo
Subjekt Fizika
Nivo High School (Viša škola)
Tip Lab
Uključen odgovor Ne
Jezik Brazilski Portugalski
Ključne riječi Pressão e Principio de Bernoulli
Simulacije Protok fluida i pritisak


Autori: David Leandro Pereira Miranda
Škola / Organizacija IFNMG
Poslato 7/20/16
Obnovljeno 7/20/16