Lens Inquiry


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Lens Inquiry
Mô tả This activity is designed for High School students as an inquiry activity for converging or convex lenses.
Chủ đề Vật lý
Cấp độ High School, Middle School
Loại Guided Activity
Thời gian 30 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá Lens
Mô phỏng Quang hình


Tác giả Jeff Drach
Trường / Tổ chức York Community High School
Ngày đăng ký 15/04/2016
Ngày cập nhật 15/04/2016