Lens Inquiry


Download Eller du kan laste ned alle filene som eit komprimert zip-arkiv.


Tittel Lens Inquiry
Omtale This activity is designed for High School students as an inquiry activity for converging or convex lenses.
Emne Fysikk
Nivå Ungdomsskule, Vidaregåande skule
Type Guided Activity
Tid 30 minutt
Inneheld svar Nei
Språk English
Nøkkelord Lens
Simuleringar Geometric Optics


Forfattarar Jeff Drach
Skule / Organisasjon York Community High School
Lasta opp 15.04.16
Oppdatert 15.04.16