Lens Inquiry


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Lens Inquiry
Beskrivelse This activity is designed for High School students as an inquiry activity for converging or convex lenses.
Emne Fysikk
Nivå Ungdomsskole, Videregående skole
Type Guided Activity
Varighet 30 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord Lens
Simuleringer Geometric Optics


Forfattere Jeff Drach
Skole / Organisasjon York Community High School
Lastet opp 15.04.16
Oppdatert 15.04.16