SBL-Projectile Motion


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề SBL-Projectile Motion
Mô tả
Chủ đề Vật lý
Cấp độ High School, Middle School
Loại Guided Activity
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Indonesian
Từ khoá MOTION, PROJECTILE, SBL, WORKSHEET
Mô phỏng Chuyển động của đạn tử


Tác giả Yuli Estrian
Trường / Tổ chức Ahmad Dahlan University
Ngày đăng ký 01/04/2016
Ngày cập nhật 01/04/2016