SBL-Projectile Motion


Download किंवा सर्व फाइल्स संपिडित स्वरुपात उतरवून घ्या


शिर्षक SBL-Projectile Motion
वर्णन
विषय भौतिक्शास्त्र
स्तर उच्च माध्यमिक, माध्यमिक
प्रकार Guided Activity
उत्तरांसह नाही
भाषा Indonesian
खुणेचे शब्द MOTION, PROJECTILE, SBL, WORKSHEET
सादश्य Projectile Motion


लेखक Yuli Estrian
संपर्क ईमेल yulies_pfisuny07@yahoo.com
शाळा/संस्था Ahmad Dahlan University
दाखल दिनांक 4/1/16
आद्यवत 4/1/16