SBL-Projectile Motion


Download किंवा सर्व फाइल्स संपिडित स्वरुपात उतरवून घ्या


शिर्षक SBL-Projectile Motion
वर्णन
विषय भौतिक्शास्त्र
स्तर उच्च माध्यमिक, माध्यमिक
प्रकार Guided Activity
उत्तरांसह नाही
भाषा Indonesian
खुणेचे शब्द MOTION, PROJECTILE, SBL, WORKSHEET
सादश्य Projectile Motion


लेखक Yuli Estrian
शाळा/संस्था Ahmad Dahlan University
दाखल दिनांक 4/1/16
आद्यवत 4/1/16