Energy Forms Clicker Questions Một ngôi sao vàng đánh dấu các công trình có chất lượng cao, đạt yêu cầu theo hướng dẫn thiết kế của PhET.


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Energy Forms Clicker Questions
Mô tả Powerpoint presentation with clicker questions about different energy forms and changing energy forms.
Chủ đề Vật lý
Cấp độ Cao đẳng - Nhập môn, Trung học CS, Trung học PT
Loại Câu hỏi trắc nghiệm
Thời gian 30 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá energy, energy form, energy transfer, kinetic, potential
Mô phỏng Công viên trượt ván., Công viên ván trượt: Phần cơ bản (HTML5), Công viên trượt ván: Những điều cơ bản


Tác giả Dr. Wendy Adams
Email liên lạc taff0963@bears.unco.edu
Trường / Tổ chức University of Northern Colorado
Ngày đăng ký 20/08/2015
Ngày cập nhật 20/08/2015