Energy Forms Clicker Questions A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines.


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Energy Forms Clicker Questions
Mô tả Powerpoint presentation with clicker questions about different energy forms and changing energy forms.
Chủ đề Vật lý
Cấp độ High School, Middle School, Undergrad - Intro
Loại Multiple-Choice Concept Questions
Thời gian 30 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá energy, energy form, energy transfer, kinetic, potential
Mô phỏng Công viên trượt ván., Công viên ván trượt: Phần cơ bản (HTML5), Công viên trượt ván: Những điều cơ bản


Tác giả Dr. Wendy Adams
Trường / Tổ chức University of Northern Colorado
Ngày đăng ký 20/08/2015
Ngày cập nhật 20/08/2015