Energy Forms Clicker Questions A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines.


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Energy Forms Clicker Questions
Beskrivelse Powerpoint presentation with clicker questions about different energy forms and changing energy forms.
Emne Fysikk
Nivå Student - introduksjon (bachelor), Ungdomsskole, Videregående skole
Type Multiple-Choice Concept Questions
Varighet 30 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord energy, energy form, energy transfer, kinetic, potential
Simuleringer Energiskatepark, Energi i skateparken - Grunnleggende (HTML5), Energiskatepark: Grunnleggende


Forfattere Dr. Wendy Adams
Skole / Organisasjon University of Northern Colorado
Lastet opp 20.08.15
Oppdatert 20.08.15