Energy Forms Clicker Questions A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines.


Download Eller du kan laste ned alle filene som eit komprimert zip-arkiv.


Tittel Energy Forms Clicker Questions
Omtale Powerpoint presentation with clicker questions about different energy forms and changing energy forms.
Emne Fysikk
Nivå Student - introduksjon (bachelor), Ungdomsskule, Vidaregåande skule
Type Multiple-Choice Concept Questions
Tid 30 minutt
Inneheld svar Nei
Språk English
Nøkkelord energy, energy form, energy transfer, kinetic, potential
Simuleringar Energy Skate Park, Energi i skateparken (HTML5), Energy Skate Park: Basics


Forfattarar Dr. Wendy Adams
Skule / Organisasjon University of Northern Colorado
Lasta opp 20.08.15
Oppdatert 20.08.15